Zaangażowanie społeczne

Co nas motywuje?

Zaangażowanie społeczne jest jednym z kluczowych elementów działalności Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Zakład regularnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności, zarówno po stronie Miasta Gdańska jak i Gminy Kolbudy. Naszymi partnerami są Rady Dzielnic, Rady Sołeckie,  stowarzyszenia czy szkoły. Podejmujemy działania skierowane przede wszystkim do bliskiego sąsiedztwa Zakładu, ale nie brakuje też inicjatyw ogólnomiejskich.

– Mamy świadomość swojego oddziaływania na otoczenie i tego, że jako duża spółka działająca w tym rejonie mamy do spełnienia większą rolę niż tylko tą, zapisaną w przedmiocie działalności. Uznaliśmy już dawno, że naszym obowiązkiem jest pozytywne działanie na rzecz lokalnych społeczności, wykraczające poza gospodarkę odpadami i bieżące informowanie o naszej działalności. Chcemy wychodzić naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców –  wyjaśnia Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Naszym celem jest zapracować w oczach mieszkańców na opinię sąsiada, z przyczyn obiektywnych widocznego, ale pożytecznego, możliwie przyjaznego i wiarygodnego. Każdy sąsiad ma swoje wady i zalety. Od kilku lat dokładamy starań, aby tych zalet było jak najwięcej, a nasze inicjatywy rozwinęły się i rozmnożyły na tyle, że można było je ująć w ramy programu społecznego pn. “Aktywne Sąsiedztwo”. Nasze zaangażowanie ma z założenia wnosić wartość dodaną w życie okolicznych mieszkańców i powoli, ale konsekwentnie, rozwijać i pogłębiać relacje Zakładu z sąsiadami. Doskonałym przykładem zaangażowania społecznego Spółki jest zorganizowanie na szeroką skalę akcji „Wielkie Sprzątanie Gdańska – Południe”, Biegu Czyste miasto Gdańsk, festynu Święto Południa Gdańska czy czy pikniku wodnego we współpracy z RD Jasień (vide: poniższy film).

Po pierwsze – dialog

Zakład podejmuje liczne działania informacyjne i konsultacyjne na rzecz mieszkańców. Jego przedstawiciele regularnie spotykają się z gdańszczanami podczas imprez sportowych czy wydarzeń miejskich. Przy Zakładzie funkcjonuje też Rada Interesariuszy, w której zasiadają przedstawiciele lokalnej społeczności, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i Spółki. Podczas regularnych spotkań Rada opiniuje i wypracowuje rozwiązania dotyczące działania Zakładu na rzecz bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w okolicy. jest platformą do dialogu i ścierania się poglądów.

Po drugie – sąsiedztwo

Zakład sąsiaduje bezpośrednio z dwiema gdańskimi dzielnicami – Jasieniem oraz Ujeściskiem – Łostowicami. Trwająca od lat współpraca nie ogranicza się do zadań związanych z ekologią i środowiskiem. Zakład wspiera lokalne inicjatywy dotyczące funkcjonowania w przestrzeni miejskiej, społecznej integracji czy też organizuje programy grantowe dla szkół. Jesteśmy otwarci na wizyty mieszkańców w naszej siedzibie – zarówno w charakterze edukacyjnym jak i kontroli społecznej. Spółka współpracuje także z Radami Sołeckimi miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy), które bezpośrednio sąsiadują z Zakładem.

Po trzecie – edukacja

Działania informacyjno-edukacyjne Zakładu skupiają się przede wszystkim na zrównoważonej gospodarce odpadami i odpowiedzialnym wyjaśnianiu zagadnień dotyczących budowy spalarni odpadów oraz uciążliwości zapachowej. Punkty informacyjne Spółki pojawiają się w przestrzeni miejskiej przynajmniej kilkanaście razy do roku przy okazji wydarzeń miejskich – festynów czy imprez sportowych. Zakład organizuje też warsztaty i zajęcia ekologiczne dla gdańszczan, jego interaktywne stoiska edukacyjne dostępne są dla wszystkich mieszkańców m.in. w gdańskim Centrum Hewelianum.