Spółka

Partnerskie samorządy

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ma status tzw. RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oznacza to, że obsługuje nie tylko Miasto Gdańsk (właściciela spółki), ale też inne, sąsiednie gminy, które – zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami – oddają odpady do gdańskiego Zakładu.

ZU zagospodarowuje odpady komunalne pochodzące z poniższych gmin:

 Miasto Gdańsk

404px-Gdansk_COA Powierzchnia 261,96 km²
Liczba mieszkańców 461 798

Miasto Pruszcz Gdański

537px-POL_Pruszcz_Gdański_COA Powierzchnia 16,47 km²
Liczba mieszkańców 29 034

Gmina Pruszcz Gdański

206px-POL_gmina_Pruszcz_Gdański_ Powierzchnia 142,56 km²
Liczba mieszkańców 22 345

Kolbudy

herb_kolbud Powierzchnia 82,80 km²
Liczba mieszkańców 15 215

Kartuzy

209px-POL_Kartuzy_COA.svg Powierzchnia 205,28 km²
Liczba mieszkańców 32 631

Żukowo

404px-Gdansk_COA Powierzchnia 163,95 km²
Liczba mieszkańców 31 414

Somonino

404px-Gdansk_COA Powierzchnia 112,27 km²
Liczba mieszkańców 10 210 

Przodkowo

404px-Gdansk_COA Powierzchnia 92,4 km²
Liczba mieszkańców 8 669