Spółka

Sortownia

Sortownia odpadów to serce Zakładu, do którego trafiają odpady komunalne “zmieszane” oraz wysegregowane “suche” z terenu wszystkich gmin obsługiwanych przez gdańską instalację. To tutaj wypracowuje się odzysk surowców do recyklingu oraz rozpoczyna się proces zagospodarowania pozostałych odpadów z tego strumienia.

Przepustowość sortowni to 140 000 ton odpadów rocznie. Ze względu na ilość odpadów, które trafiają do ZU, instalacja w dni powszednie pracuje całodobowo. Głównym celem jej funkcjonowania jest maksymalizacja odzysku odpadów surowcowych takich jak: szkło, makulatura, tetrapak, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne. Na końcowy efekt ekologiczny “składają się”  zarówno urządzenia sortowni (różnego rodzaju separatory) jak i liczna załoga sortowaczy, którzy wykonują bardzo potrzebną, prośrodowiskową pracę, ręcznie wybierając i doczyszczając surowce.

W sortowni możliwe jest również wydzielenie oraz doczyszczenie frakcji biodegradowalnej do kompostowania oraz frakcji energetycznej, przeznaczonej jako paliwo do instalacji termicznego przekształcania odpadów lub pieców cementowni.

 

014