Praca

Zakład jako pracodawca

Zakład Utylizacyjny to spółka komunalna miasta Gdańska odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów w sposób nowoczesny, zgodny z obowiązującym prawem i przyjazny dla środowiska. Spółka zarządza składowiskiem odpadów, funkcjonującym w gdańskich Szadółkach od kilkudziesięciu lat, oraz instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która powstała w 2011 r. w wyniku gruntownej modernizacji i rozbudowy zakładu. Projekt modernizacji o wartości ponad 300 mln zł dostosował stare, prymitywne składowisko do aktualnie obowiązujących przepisów prawa  i wprowadzał europejskie standardy w zakresie funkcjonowania tego typu zakładów zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów komunalnych.

Podstawowe informacje

 • W Zakładzie pracuje zespół ponad 300 osób, z czego większość w systemie trzyzmianowym w ramach obsługi sortowni odpadów
 • Sortownia odpadów pracuje całodobowo sześć dni w tygodniu (przestój instalacji następuje w niedziele)
 • W strukturze załogi dominują sortowacze surowców wtórnych, liczni są także kierowcy z pomocnikami (obsługa selektywnej zbiórki), operatorzy sprzętu, mechanicy oraz pracownicy pionów administracyjnego i eksploatacji
 • Zakład od kilku lat sukcesywnie się rozwija, a wraz z nim rośnie liczba pracowników koniecznych do jego sprawnego funkcjonowania

Warunki zatrudnienia i udogodnienia

 • Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie wypłacane jest terminowo
 • System wynagrodzeń zapewnia płacę adekwatną do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Kadrze średniego szczebla oferujemy szkolenia z kompetencji twardych i miękkich
 • Do dyspozycji jest duży parking wewnętrzny dla wszystkich pracowników, a także zamknięty parking rowerowy

Bezpieczeństwo i organizacja pracy

 • Przestrzegamy wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nasi pracownicy otrzymują środki ochrony indywidualnej (np. maski), odzież, rękawice i obuwie robocze
 • Pracownicy sortowni pracują w klimatyzowanych, wentylowanych kabinach
 • Praca w sortowni odpadów zorganizowana jest w systemie trójzmianowym
 • Do dyspozycji pracowników jest również zaplecze socjalne: szatnie, prysznice, stołówka
 • Zapewniamy posiłki regeneracyjne (zgodnie z kodeksem pracy)

Motywacja:

 • Prywatna opieka medyczna (plus preferencyjne warunki zakupu pakietu dla członka rodziny)
 • Preferencyjne warunki dla chętnych do korzystania z ubezpieczenia firmowego
 • Pozapłacowe świadczenia dla pracowników: bilety na mecze, miejskie atrakcje, bony podarunkowe, pakiety świąteczne dla dzieci, dofinansowanie do “wczasów pod gruszą”, gadżety firmowe (np. bidony dla rowerzystów, bluzy firmowe)
 • Propagujemy postawę ekologiczną wśród pracowników poprzez inicjatywy takie jak np. konkurs “Rowerem do pracy z Zakładem Utylizacyjnym”, w którym pracownicy premiowani są nagrodami (talony, karnety, premie) za punkty zdobyte za przejechane kilometry
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie m.in. do korzystania z ofert instytucji kultury czy aktywności sportowych)
 • Integrujemy się z okolicznymi mieszkańcami angażując pracowników w różne prospołeczne inicjatywy (np. “Wielkie Sprzątanie Gdańska” czy “Święto Południa Gdańska”)
Hala sortowni. Tu pracuje większość załogi, w systemie trzyzmianowym.