Sprawdź, jak ograniczamy uciążliwości zapachowe

Przyczyny problemu i rozwiązania

Nieprzyjemne zapachy z Zakładu Utylizacyjnego mają potencjalnie trzy główne źródła:

  • Gaz składowiskowy (biogaz)

Gaz składowiskowy powstaje w odpadach deponowanych od ponad 40 lat na 24-hektarowym składowisku. Głównym zadaniem ZU jest ograniczenie ulatniania się gazu do atmosfery poprzez regularne udoskonalanie i rozbudowę systemu studni oraz gazociągów. Dzięki niemu odsysany gaz kierowany jest do bioelektrowni, w której jest neutralizowany zapachowo przy okazji produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ostatnia modernizacja sieci odgazowywania została zrealizowana w pierwszej połowie 2016 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
53

  • Kompostownia tunelowa

Nieprzyjemny zapach jest również efektem ubocznym procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych z gdańskich gospodarstw domowych. Szczególnie odczuwalna jest jego pierwsza faza, dlatego ten etap odbywa się w hermetycznej hali, z której powietrze tłoczone jest do specjalnego biofiltra. Dopiero oczyszczone w ten sposób powietrze jest uwalniane do atmosfery.

Skuteczność biofiltra wynosi ponad 98 % i została potwierdzona przez niezależne badania przeprowadzone przez ekspertów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Aby jeszcze bardziej ograniczyć uciążliwości zapachowe ZU przeprowadziło w 2015 roku wymianę wsadu biologicznego do biofiltra, co zapewni jego dalszą wysoką efektywność.

041

  • Plac dojrzewania kompostu

Dwa, wcześniej wymienione źródła uciążliwości są dzięki zastosowanym rozwiązaniom pod względną kontrolą Zakładu. Aktualnie, ostatnim wyzwaniem w zakresie ograniczania uciążliwości pozostaje plac dojrzewania kompostu. W drugiej fazie procesu kompostowania odpadów, po trzech, czterech tygodniach w kompostowni tunelowej, odpady te trafiają na plac dojrzewania kompostu. Przez kolejne kilka tygodni leżą one ułożone w pryzmy. Tutaj, pod gołym niebem, kończy się zamiana odpadów w materiał, który po przesianiu może posłużyć do poprawy właściwości gleby (wyglądem i właściwościami przypomina ziemię do kwiatów).

Mimo, iż zapach materiału składowanego na placu dojrzewania kompostu nie jest już tak intensywny jak na początku procesu, nadal jest odczuwalny. Dzieje się to szczególnie podczas wyładunku z kompostowni tunelowej lub okresowego przerzucania pryzm.

Dla ograniczania zapachów z placu dojrzewania kompostu kluczowe jest budowa nowego hermetycznego obiektu wraz z instalacją filtrującą, która pozwoli na prowadzenie procesu kompostowania niemal całkowicie w zamknięciu. Jest to poważna i kosztowna inwestycja, ale Zakład jest zdeterminowany by ją wdrożyć i poprawić sytuację okolicznych mieszkańców. Na bieżąco upubliczniane są informacje o postępach prac w ramach tego projektu, którego koniec planowany jest na drugą połowę 2018 roku.

Więcej informacji tutaj

056
Plac dojrzewania kompostu, usytuowany tuż obok hali sortowni, na którym ułożone są pryzmy odpadów wyładowanych z kompostowni tunelowej.
  • Reorganizacja pracy, drobne inwestycje

Równolegle prowadzone są działania doraźne, związane przede wszystkim z organizacją pracy w Zakładzie, jej koordynacją zależnie od warunków pogodowych. Pozwalają one ograniczyć nieprzyjemne zapachy przejściowo, w najtrudniejszych momentach. Na przykład, przerzucanie pryzm kompostowych na placu dojrzewania kompostu jest prowadzone przede wszystkim podczas pierwszej zmiany (6:00 i 14:00), kiedy to większość mieszkańców jest w pracy czy szkole. Jeśli panują szczególnie niekorzystne warunki ruchu mas powietrza prace są wstrzymywane, a z ich wykonanie w miarę możliwości przełożone w czasie. W celu zminimalizowania nieprzyjemnych zapachów została także wykonana hermetyzacja zbiornika na odcieki z placu dojrzewania kompostu.

  • Informacje dla mieszkańców

O działaniach Zakładu Utylizacyjnego w zakresie ograniczania uciążliwości dla otoczenia regularnie informowana jest opinia publiczna za pośrednictwem strony internetowej firmy, mediów społecznościowych, mediów tradycyjnych, czy w bezpośrednich rozmowach podczas spotkań informacyjnych czy imprez plenerowych. W przypadku planowych prac konserwacyjnych czy inwestycyjnych, które mogą przyczynić się do większej odczuwalności zapachów, Zakład z wyprzedzeniem zamieszcza stosowne informacje.