Ochrona środowiska

Kontrola społeczna i transparentność

Transparentność działań jest jednym z podstawowych, realizowanych przez Spółkę założeń. Na terenie Zakładu odbywają się więc regularne kontrole społeczne, wizytacje, a wiele dokumentów interesujących mieszkańców jest regularnie publikowanych.

Konsultacje ze stroną społeczną przeprowadzane są przede wszystkim w ramach działalności Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego. Na spotkaniach jej przedstawicieli dyskutowane są wyniki badań oraz aktualne działania (i plany) podejmowane przez władze Zakładu. Członkami Rady są przedstawiciele mieszkańców, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu Utylizacyjnego. W jej składzie znajdują się także przedstawiciele Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki, które działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów i ochrony środowiska naturalnego.

Zakład regularnie spotyka się także z przedstawicielami Rad Dzielnic (m.in. Rady Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice i Rady Dzielnicy Jasień), a także Rad Sołeckich (Gmina Kolbudy) Otomina i Kowal. Postulaty i pomysły zgłaszane przez stronę społeczną są wspólnie analizowane i w miarę możliwości wdrażane.

Więcej informacji o pracach Rady Interesariuszy można znaleźć tutaj.

Zakład Utylizacyjny jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Pracownicy ZU reagują na zgłoszenia zarówno w zakresie jednorazowych problemów, jak i na potrzebę zwiedzenia Zakładu czy zapoznania się z aktualnie prowadzonymi działaniami oraz inwestycjami. Osobą wyznaczoną do kontaktów z mieszkańcami jest rzecznik prasowy Spółki.

Kontrola społeczna funkcjonowania Zakładu w lutym 2016 r. Pracę instalacji i składowiska weryfikowali przedstawiciele Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego oraz Rad Dzielnic Jasienia i Ujeściska – Łostowic.