Ochrona środowiska

Certyfikowany kompost

Czy wiesz, że z resztek Twojego obiadu produkujemy – certyfikowany przez Ministerstwo Rolnictwa – “kompost”? Odpady mokre, które wysegregowują mieszkańcy, przechodzą w Zakładzie proces kompostowania. Produkt końcowy wygląda po prostu jak ziemia do kwiatów i można go wykorzystywać np. pod zieleń w pasach drogowych. Tym samym wyrzucane jedzenie staje się swego rodzaju surowcem wtórnym, jak szkło czy makulatura.

kompost

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, jako jeden z pierwszych w Polsce, uzyskał w 2015 roku pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą do obrotu organiczny środek poprawiający właściwości gleby. Jest to końcowy produkt procesu kompostowania odpadów mokrych segregowanych przez mieszkańców. Planowane jest jego zastosowanie na szerszą skalę przy utrzymaniu gdańskiej zieleni.

Starania o ten dokument trwały blisko dwa lata i wiązały się z szeregiem badań, ekspertyz oraz kontroli. To jednoznaczne potwierdzenie skuteczności pracy prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny w tym zakresie. – Udowodniliśmy, że dzięki skutecznej segregacji u źródła i wysortowaniu przez mieszkańców frakcji biodegradowalnej z odpadów można wyprodukować ekologiczny, dobrej jakości, a przede wszystkim bezpieczny nawóz pod rośliny ozdobne czy trawniki. Materiał ten, potocznie nazywany kompostem, dotychczas z powodzeniem wykorzystywaliśmy do rekultywacji nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Teraz, już jako formalnie pełnowartościowy produkt a nie odpad, znajdzie wszechstronne zastosowanie – wyjaśniał Wojciech Głuszczak, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

W pierwszej kolejności gdańska spółka będzie oferować kompost innym miejskim jednostkom do celów użyteczności publicznej. W 2016 r. ZU planuje wyprodukować około kilka tysięcy ton tego materiału. – Sukcesywnie wzrasta ilość oraz poprawia się jakość odpadów mokrych, czyli innymi słowy obserwujemy coraz większą rzetelność w ich segregowaniu w gdańskich domach. Decyzja Ministerstwa jest zatem również docenieniem wysiłku mieszkańców i potwierdzeniem ekologicznego sensu ich pracy, którą Zakład pożytkuje w 100%  – zapewnia Wojciech Głuszczak.

“Kompost” (zarejestrowany pod nazwą “SK 8”) może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. Kompost Zakładu Utylizacyjnego spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.

Kompost wyprodukowany przez Zakład Utylizacyjny posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.