Ochrona środowiska

Bezpieczne składowanie

Zakład Utylizacyjny eksploatuje składowisko zgodnie z rygorystycznymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i zapewnia tym samym bezpieczne składowanie dla okolicznych mieszkańców. Konsekwetnie rozwijany jest też na kwaterach system odgazowania, jednak należy podkreślić, że gaz składowiskowy, choć uciążliwy zapachowo, nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Spółka prowadzi regularne badania i monitoring środowiskowy dot. eksploatacji składowiska (badania odcieków, badania geofizyczne, badania biogazu etc.).

Kompleks kwater składowych obejmuje kwaterę rekultywowaną (zamkniętą) oraz dwie czynne kwatery składowe: na odpady zawierające azbest oraz na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (uruchomione w latach 2010 – 2011). Kwatery wyposażone są w specjalny system uszczelniania dna (co widać na poniższym zdjęciu z okresu budowy), drenażu i odbioru odcieków oraz odgazowania.

Niezbędne są już prace, aby przygotowywać się do kolejnej kwatery, tak by w odpowiednim momencie w sposób płynny przejść do jej eksploatowania. Nowa kwatera składowa będzie mniejsza od dotychczasowych i wedle założeń zajmie 5 – 6 hektarów rezerwy terenu Zakładu. Będzie to ostatnia kwatera, ponieważ na kolejną nie ma już wolnego terenu. Obok niej pozostaje jeszcze miejsce pod budowę spalarni odpadów. Rok 2016 to czas projektowania kwatery oraz sporządzania tzw. raportu środowiskowego. Wstępnie planowane jest, że obiekt zostanie wybudowany w 2018 roku. W projekcie będą przewidziane wszelkie uszczelnienia i prośrodowiskowe rozwiązania, które regulują unijne przepisy.

Na kwaterę będzie trafiać tzw. balast z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, który nie może zostać spalony, a także – prawdopodobnie – żużel, który będzie pozostałością po spalaniu odpadów w Porcie Czystej Energii.