Kontakt

Działy Spółki

W Zakładzie Utylizacyjnym zatrudnionych jest ponad 300 osób. Głównie są to pracownicy zatrudnieni przy procesie odzysku surowców wtórnych oraz specjaliści nadzoru technicznego sortowni, którzy pracują w systemie trzyzmianowym. Dzięki temu możliwe jest skuteczne wspieranie ponad 500 000 tysięcy mieszkańców Gdańska oraz sąsiednich gmin poprzez bezpieczne zagospodarowanie odpadów przez nich „wytworzonych”.


Zarząd Spółki

Michał Dzioba   Prezes Zarządu
Maciej Jakubek Członek Zarządu ds. technicznych
Wojciech Głuszczak Członek Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych

Biuro Zarządu / Sekretariat
tel.:58 326 01 00,
e-mail: zut@zut.com.pl

Działy:

Dział Eksploatacji
tel. kontaktowy: 58 326 01 00, zut@zut.com.pl

Dział Księgowo-Finansowy
Główny Księgowy – Barbara Rajtar
tel. kontaktowy: 58 326 01 00, zut@zut.com.pl

Dział Utrzymania Ruchu
Główny specjalista ds. utrzymania ruchu – Piotr Gołaszewski
tel. kontaktowy: 58 326 01 10, pgolaszewski@zut.com.pl

Zespół realizujący projekt pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”
Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji projektu – Grzegorz Walczukiewicz
tel kontaktowy: 58 326 01 07, gwalczukiewicz@zut.com.pl

Dział Promocji
Specjalista ds. Promocji, kontakt dla mieszkańców – Monika Łapińska-Kopiejć
tel. kontaktowy: 58 326 01 06, mlapinska@zut.com.pl

Inspektor ds. Promocji – Małgorzata Cieslińska
tel. kontaktowy: 58 326 01 07, mcieslinska@zut.com.pl

Dział Zasobów Ludzkich
Główny specjalista ds. zasobów ludzkich – Beata Chojnowska
tel. kontaktowy: 58 326 01 15, bchojnowska@zut.com.pl