Zorientuj się, jakie odpady możesz nam oddać

Jakie chcesz oddać odpady?

Wybierz opcję

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK-od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) odpady wielkogabarytowe, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, drzwi, okna, sztuczne choinki itp.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są również od mieszkańców w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych, której administratorem jest ZDIZ w Gdańsku.

Więcej informacji na ten temat na stronie czystemiasto.gdansk.pl

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK- od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) odpady wielkogabarytowe, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, drzwi, okna, sztuczne choinki itp.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych w swojej gminie!

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Firma może oddać do Zakładu odpady wielkogabarytowe, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, drzwi, okna, sztuczne choinki itp.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – elektronika

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może przekazać do Zakładu (PSZOK -magazyn odpadów niebezpiecznych; od pon.-pt. w godz. 7-14.30) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Odpady można również zdeponować w specjalnym kontenerze ustawionym na parkingu przy bramie wjazdowej do ZU. Kontener jest dostępny 7 dni w tygodniu / 24 h na dobę.

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w sklepach wielkopowierzchniowych.

Duży sprzęt, np. lodówki, można oddać w sklepie, w których dokonuje się zakupu nowego urządzenia.

Dodatkowe informacje na temat bezpiecznej utylizacji tego typu odpadów na stronie gdańskiego Urzędu Miejskiego

Sprawdź również możliwość zagospodarowania tego typu odpadów w swojej gminie.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – elektronika

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może przekazać do Zakładu (PSZOK -magazyn odpadów niebezpiecznych; od pon.-pt. w godz. 7-14.30) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Odpady można również zdeponować w specjalnym kontenerze ustawionym na parkingu przy bramie wjazdowej do ZU. Kontener jest dostępny 7 dni w tygodniu / 24 h na dobę.

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w sklepach wielkopowierzchniowych.

Duży sprzęt, np. lodówki, można oddać w sklepie, w których dokonuje się zakupu nowego urządzenia.

Dodatkowe informacje na temat bezpiecznej utylizacji tego typu odpadów na stronie gdańskiego Urzędu Miejskiego

Sprawdź również możliwość zagospodarowania tego typu odpadów w swojej gminie.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – elektronika

Firma może przekazać do Zakładu (magazyn odpadów niebezpiecznych; od pon.-pt. w godz. 7-14.30) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Dodatkowe informacje na temat bezpiecznej utylizacji tego typu odpadów na stronie gdańskiego Urzędu Miejskiego

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady zielone

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK-od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) odpady zielone nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Odpady zielone odbierane są również od mieszkańców w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych (odpady  mokre), której administratorem jest ZDIZ w Gdańsku. Więcej informacji na ten temat na stronie czystemiasto.gdansk.pl

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady zielone

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK-od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) odpady zielone ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów zielonych w swojej gminie!

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady zielone

Firma może oddać do Zakładu (PSZOK-od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 7-14.30) odpady zielone w ilości 1 tony/rok nieodpłatnie (licząc razem z odpadami opakowaniowymi). Nadwyżka ponad ten limit przyjmowana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w ZU.

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą zamawiać kontenery na odpady zielone w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZDiZ W Gdańsku. Szczegóły na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK- od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) odpady budowlane i rozbiórkowe w ramach ponoszonej na rzecz gminy opłaty śmieciowej (2 tony/rok/nieruchomość).

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota, armatura sanitarna

 

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK- od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) odpady budowlane i rozbiórkowe ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota

Sprawdź możliwość odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych w swojej gminie!

 

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Firma może oddać do Zakładu odpady budowlane i rozbiórkowe ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota i inne.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać tego typu odpady do Zakładu (PSZOK-magazyn odpadów niebezpiecznych; od pon.-pt. w godz. 7-14.30)nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Więcej informacji w zakładce - Poznaj sposoby przekazania odpadów nietypowych

Odpady niebezpieczne zbierane są również w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzonej 3 razy w roku przez ZU. Szczegóły dotyczące zbiórki w zakładce dla mieszkańców/usługi na terenie Gdańska/objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać tego typu odpady do Zakładu (PSZOK-magazyn odpadów niebezpiecznych; od pon.-pt. w godz. 7-14.30) ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Więcej informacji w zakładce - Poznaj sposoby przekazania odpadów nietypowych

Sprawdź możliwość odbioru odpadów niebezpiecznych w swojej gminie!

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Firma może oddać tego typu odpady do Zakładu (magazyn odpadów niebezpiecznych od pon.-pt. w godz. 7-14.30) ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – opony

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK-od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) tego typu odpady nie ponosząc żadnej opłaty.

Ilość odpadów musi wskazywać na ich pochodzenie z gospodarstwa domowego.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – opony

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK-od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) tego typu odpady ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – opony

Firma może oddać tego typu odpady do Zakładu ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – złom

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK- od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) tego typu odpady nie ponosząc żadnej opłaty.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – złom

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK- od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) tego typu odpady ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów tego typu w swojej gminie!

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – złom

Firma może oddać tego typu odpady do Zakładu ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK- od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) tego typu odpady nie ponosząc żadnej opłaty pod warunkiem ich posegregowania.

Szkło ? butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne

Papier ? gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne ? pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki ? opakowania po napojach, sokach, mleku.

Mieszkańcy Gdańska mają możliwość korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych w 1300 punktach na terenie miasta. Mapa pojemników, harmonogram oraz inne informacje na temat selektywnej zbiórki dostępne na naszej stronie  i stronie wyrzuc.to

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać do Zakładu (PSZOK - od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 6-13.30) tego typu odpady ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Szkło ? butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne

Papier ? gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne ? pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki ? opakowania po napojach, sokach, mleku.

Sprawdź zasady zbiórki odpadów opakowaniowych w swojej gminie!

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Firma może oddać do Zakładu (PSZOK- od pon.-pt. w godz. 6-17.30; sob. 7-14.30) tego typu odpady w ilości 1 tony/rok nieodpłatnie (licząc razem z odpadami zielonymi). Za ilości ponad ten limit firma ponosi opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Odpady muszą być posegregowane!

Szkło ? butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne

Papier ? gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne ? pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki ? opakowania po napojach, sokach, mleku.