Edukacja ekologiczna

Zasady segregowania odpadów

System segregowania w Gdańsku oparty jest o podział na odpady suche, mokre i szkło oraz muszą być uzupełnione o selektywną zbiórkę (makulatura i tworzywo sztuczne).

 System segregacji w Gdańsku 

W 2011 r. wprowadzono bardzo istotną zmianę w gospodarce odpadami w Gdańsku. Zamiast dotychczasowego jednego domowego pojemnika na odpady bytowe (tzw. zmieszane) pojawiły się dwa: na odpady mokre i odpady suche. 1 lipca 2016 system dualny został uzupełniony o obowiązkową zbiórkę szkła.

Dlaczego Miasto Gdańsk zdecydowało się na wprowadzenie takiego systemu? 

Odpowiedź jest prosta, wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do stopniowego zmniejszania ilości składowanych odpadów zmieszanych. Ponadto system dualny sprawdził się na północy Europy. Jego zaletą jest segregacja u źródła – tam gdzie powstają. Dzięki podziałowi na suche i mokre możliwe jest efektywne wykorzystanie surowców wtórnych, które będą znajdowały się we frakcji suchej i łatwiejszy przerób na certyfikowany kompost frakcji mokrej.

Uzupełnienie systemu dualnego o szkło wynika z konieczności ograniczenia ilości opadów trafiających na składowisko. Stłuczka szklana jest bardzo drobną frakcją, którą niezmiernie trudno jest wyodrębnić w sortowni ze strumienia odpadów suchych. Dlatego właśnie tak istotnym jest, aby wydzielić ją już na poziomie gospodarstwa domowego.

Odpady mokre – resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry, zabrudzony papier, trawa, liście, rośliny, ziemia po kwiatach, inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne.

Odpady suche  – puszki metalowe, kartony po mleku i sokach, brudne pojemniki z resztkami jedzenia, fajans, pampersy, tubki po paście, pojemniki po kremach itp.

 

Selektywna zbiórka surowców

Jako uzupełnienie segregacji na mokre, suche oraz szkło udostępniane są pojemniki do segregacji surowców wtórnych (selektywna zbiórka), którą na zlecenie władz miejskich prowadzą Gdańskie Usługi Komunalne.

Segregacja odpadów „u źródła” oparta jest na systemie trzypojemnikowym, w skład którego wchodzą:

  • pojemnik na tworzywo sztuczne (żółty),
  • pojemnik na makulaturę (niebieski),
  • pojemnik na szkło (zielony).

Informacje na temat zbiórki odpadów i zasad segregowania w Gdańsku dostępne są również na stronie internetowej: www.czystemiasto.gdansk.pl oraz www.guk.gda.pl