Edukacja ekologiczna

Zasady segregowania odpadów

System segregowania w Gdańsku oparty jest o podział na odpady suche, mokre i szkło oraz muszą być uzupełnione o selektywną zbiórkę (makulatura i tworzywo sztuczne).

 System segregacji w Gdańsku 

W 2011 r. wprowadzono bardzo istotną zmianę w gospodarce odpadami w Gdańsku. Zamiast dotychczasowego jednego domowego pojemnika na odpady bytowe (tzw. zmieszane) pojawiły się dwa: na odpady mokre i odpady suche. 1 lipca 2016 system dualny został uzupełniony o obowiązkową zbiórkę szkła.

Dlaczego Miasto Gdańsk zdecydowało się na wprowadzenie takiego systemu? 

Odpowiedź jest prosta, wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do stopniowego zmniejszania ilości składowanych odpadów zmieszanych. Ponadto system dualny sprawdził się na północy Europy. Jego zaletą jest segregacja u źródła – tam gdzie powstają. Dzięki podziałowi na suche i mokre możliwe jest efektywne wykorzystanie surowców wtórnych, które będą znajdowały się we frakcji suchej i łatwiejszy przerób na certyfikowany kompost frakcji mokrej.

Uzupełnienie systemu dualnego o szkło wynika z konieczności ograniczenia ilości opadów trafiających na składowisko. Stłuczka szklana jest bardzo drobną frakcją, którą niezmiernie trudno jest wyodrębnić w sortowni ze strumienia odpadów suchych. Dlatego właśnie tak istotnym jest, aby wydzielić ją już na poziomie gospodarstwa domowego.

Odpady mokre – resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry, zabrudzony papier, trawa, liście, rośliny, ziemia po kwiatach, inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne.

Odpady suche  – puszki metalowe, kartony po mleku i sokach, brudne pojemniki z resztkami jedzenia, fajans, pampersy, tubki po paście, pojemniki po kremach itp.

 

Selektywna zbiórka surowców

Dla wszystkich mieszkańców Gdańska Zakład nieodpłatnie udostępnia pojemniki do segregacji surowców wtórnych (selektywna zbiórka) i odbiera odpady na zlecenie władz miejskich w oparciu o Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Pojemniki opróżniane są zgodnie z harmonogramem.

Segregacja odpadów „u źródła” oparta jest na systemie trzypojemnikowym, w skład którego wchodzą:

  • pojemnik na tworzywo sztuczne (żółty),
  • pojemnik na makulaturę (niebieski),
  • pojemnik na szkło (zielony).

Informacje na temat zbiórki odpadów i zasad segregowania w Gdańsku dostępne są również na stronie internetowej: czystemiasto.gdansk.pl.