Edukacja ekologiczna

Imprezy

Zakład współpracuje przy organizacji wielu imprez dla mieszkańców o charakterze edukacyjnym, podczas których inicjuje działania do dzieci i dorosłych, podnoszące świadomość ekologiczną i wiedzę o gospodarce odpadami w Gdańsku.

Gdańska Kultura Segregacji

“Gdańska Kultura Segregacji” to nowa kampania Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, która towarzyszy wszystkim imprezom organizowanym przez Zakład. Punkty informacyjne umożliwiają spotkanie mieszkańców z pracownikami Zakładu, gdzie są edukowani jak segregować odpady bardziej efektywnie, poszerzyć wiedzę z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych, zapoznać się z technologią utylizacji odpadów komunalnych stosowaną przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Wydarzenia, którym towarzyszy kampania umożliwiają również spotkania z najmłodszymi mieszkańcami Gdańska. Młodsi uczestniczy mają okazję zapoznać się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, podczas szeregu zabaw. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy wydarzeń otrzymują proste wskazówki, które rozpowszechnia “Gdańska Kultura Segregacji”:

  • odpady „mokre” – czyli organiczne, biodegradowalne – wyrzucaj zawsze do jednego worka
  • opakowania po żywności warto przed wyrzuceniem opróżnić z resztek
  • butelki plastikowe powinniśmy wyrzucać opróżnione, zgniecione i najlepiej zakręcone
  • do pojemników na szkło powinniśmy wyrzucać słoiki i butelki
  • kartony po mleku i sokach warto wyrzucać do „suchych”

Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia począwszy od przedszkola!

Każdego roku Zakład jest obecny na tym wydarzeniu. Na naszym stoisku uczymy i informujemy młodszych i starszych o gospodarce odpadami. Wspieramy również uczelnie materiałami dot. zasad systemu odbioru odpadów w gminie Gdańsk z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów.

Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Targi Re:Miasto

Od 2013 roku jesteśmy partnerem Targów Recyklingu i Ekologii Re:Miasto, organizowanych w ramach jesiennego wydarzenia pn. Smart Metropolia. Targi są okazją do wymiany doświadczeń wszystkich zainteresowanych działaniami prośrodowiskowymi, wzmocnionymi wdrażaniem nowych technologii opartych na odzysku i recyklingu odpadów, odnawialnych źródeł energii i ekologicznym zarządzaniem środowiskiem. W ramach targów organizujemy również debatę ekspercką, która jest platformą do dyskusji na tematy z zakresu gospodarki odpadami dla samorządowców, naukowców, praktyków, firm z branży odpadowej i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Nasze stoisko jest miejscem, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami prowadzonej na terenie gminy Gdańsk, dotychczasowych osiągnięciach i planach na przyszłość. Jest to też centrum edukacyjne dla najmłodszych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu czy  funkcjonowania ZU.

Działaniami niejako towarzyszącymi organizacji targów są akcje edukacyjne skierowane do uczniów gdańskich placówek oświatowych. Do tej pory były to: konkurs plastyczny dla szkół podstawowych czy konkurs fotograficzny dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

05 REmiasto

 

Ekofestyn podczas Święta Południa Gdańska

Święto Południa Gdańska to impreza integrująca mieszkańców w tej części miasta. Zakład Utylizacyjny jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. W ramach wydarzenia mieszkańcy bawią się i edukują m.in. w trakcie Ekofestynu, podczas którego można m.in. nadawać odpadom drugie życie, tworząc z nich latawce, przedmioty użytkowe czy zabawki.

01(2)

Cykl imprez miejskich

Zakład Utylizacyjny co roku uczestniczy też w kilkunastu imprezach miejskich, uruchamiając swoje stoisko edukacyjno-informacyjne. Głównym celem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z informacjami o tym jak prawidłowo segregować odpady i jak można odpowiedzialnie pozbywać się odpadów niebezpiecznych i nietypowych, korzystając z usług Zakładu.