Dla mieszkańców

Selektywna zbiórka – odbiór odpadów

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów pojawiły się w Gdańsku w 2006 roku. Aktualnie w 1300 lokalizacjach w mieście znajduje się 4000 pojemników na tworzywa sztuczne, makulaturę oraz szkło. Warto podkreślić, że makulatura i tworzywa sztuczne można segregować (dobrowolnie), a od 1 lipca 2016 r. jest już wprowadzony obowiązek segregowania szkła w Gdańsku do pojemników w wiatach śmietnikowych. Dlatego też zielone pojemniki Zakładu Utylizacyjnego, które przed tą datą służyły do dobrowolnej segregacji szkła, są stopniowo wycofywane i pozostaną w mniejszej liczbie, tylko w ogólnodostępnych miejscach publicznych.

Każdy zarządca lub właściciel terenu może zgłosić do Zakładu Utylizacyjnego zapotrzebowanie na kolorowe pojemniki. Wówczas trafiają one w wyznaczone miejsce, a później są bezpłatnie opróżniane przez pracowników ZU. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów zyskujemy nie tylko możliwość ponownego wykorzystania surowców. To także oszczędność energii, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód oraz zmniejszenie potrzeby pozyskiwania surowców naturalnych.

Pamiętajmy, że ostateczny poziom odzysku surowców wtórnych to efekt wspólnej pracy mieszkańców oraz Zakładu Utylizacyjnego. Żadna instalacja i żadna technologia nigdy nie zastąpią segregowania u źródła, czyli po prostu w domu – przez mieszkańców.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić harmonogram opróżniania pojemników.

Zachęcamy do segregowania surowców wtórnych! Jeśli chcesz (np. w imieniu swojej wspólnoty mieszkaniowej) zamówić bezpłatne pojemniki do tzw. selektywnej zbiórki, które będziemy regularnie, również bezpłatnie, opróżniać, to wypełnij poniższy formularz, wybierając temat „zamówienie pojemników”. W przypadku wątpliwości pomocą służy także:

Marcin Skrzypczak
Inspektor ds. sprzętu i transportu
tel. 58 326 01 11

IMG_4864