Dla mieszkańców

Usługi na terenie Zakładu

Zadbajmy wspólnie o odpowiedzialnie postępowanie z odpadami

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku przyjmuje od mieszkańców różnego rodzaju odpady, w tym wiele bez dodatkowych opłat. Są one ewidencjonowane i dokładnie zabezpieczane, a następnie trafiają do zewnętrznych, specjalistycznych zakładów, które zajmą się ich utylizującą, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Oddając odpady do Zakładu dbasz o środowisko i masz gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w bezpieczny i odpowiedni sposób.

Regulamin usług, cennik oraz wzory podstawowych dokumentów są dostępne tutaj – kliknij.

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce na terenie Zakładu Utylizacyjnego, w którym można oddać różnego rodzaju odpady. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska usługa ta jest bezpłatna.

Poniżej przedstawiamy odpady, które są przyjmowane od mieszkańców gminy Gdańsk, pod warunkiem ich posegregowania, bez limitów wagowych:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. tworzywo sztuczne,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. metale,
 6. odpady zielone,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 10. chemikalia,
 11. zużyte opony – limit 8 sztuk rocznie,
 12. przeterminowane leki,
 13. termometry rtęciowe,
 14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zwane odpadami o charakterze medycznym (20 01 32, ex 20 01 99),
 15. odpady tekstyliów i odzieży,
 16. zużyte opony (16 01 03), w liczbie do 8 sztuk na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości,
 17. odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04) w ilości do 2 Mg na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości. Nadwyżka ponad ten limit jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. Materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian itp.) oraz papa przyjmowane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.(cennik)
 18. Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym

Uwaga! Bezpłatne przekazywanie odpadów możliwe jest w ilościach adekwatnych do „potencjału” gospodarstwa domowego. Osoba, która będzie chciała przekazać wyraźnie większe ilości odpadów, sugerujące ich produkcję w wyniki działalności gospodarczej, będzie obciążona opłatą.

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców wszystkich gmin obsługiwanych przez Zakład bezpłatnie.

Gdzie jeszcze można oddać sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • każdy sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego  przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego,
 • każdy dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
 • dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
 • każdy dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego, którego powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400 m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm,
 • Każdy mieszkaniec Gdańska może nieodpłatnie oddać zużyte baterie oraz kompletne elektroodpady podczas odbywającej się cyklicznie – 3 razy do roku objazdowej zbiórki  odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanej przez Gdańskie Usługi Komunalne.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00
Odpady niebezpieczne Pon – Pt  | 7:00 – 15:00

 

Jeśli 24 i 31 grudnia przypada w dzień roboczy, PSZOK jest dostępny jak w sobotę

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

pszok

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne, czyli m.in.: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki czy stosowane w domu środki dezynfekcyjne zagrażają środowisku oraz zdrowiu ludzi. Dlatego też konieczne jest ich odpowiedzialne usuwanie i unieszkodliwianie. Oddając odpady niebezpieczne do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku mamy gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w należyty sposób, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Odpady niebezpieczne zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Są to m.in.:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka, lodówki, telewizory, komputery itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki

Kontener na odpady niebezpieczne znajduje się w PSZOK

Kontener jest dostępny dla osób fizycznych w godzinach funkcjonowania PSZOK. 

Informujemy, iż przekazywany do kontenera sprzęt musi być kompletny i pochodzić z gospodarstwa domowego. Samodzielny demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ustawowo zakazany i grozi nałożeniem kary.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 326 01 28 (poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00).

W związku z pandemią koronawirusa prosimy o dokonywanie płatności za pomocą terminalu płatniczego.   

 

Skip to content