Dla mieszkańców

Usługi na terenie Zakładu

Zadbajmy wspólnie o odpowiedzialnie postępowanie z odpadami

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku przyjmuje od mieszkańców różnego rodzaju odpady, w tym wiele bez dodatkowych opłat. Są one ewidencjonowane i dokładnie zabezpieczane, a następnie trafiają do zewnętrznych, specjalistycznych zakładów, które zajmą się ich utylizującą, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Dzięki temu dbasz o środowisko i masz gwarancję, że Twoje odpady zostaną zagospodarowane w bezpieczny i odpowiedni sposób.

Regulamin usług, cennik oraz wzory podstawowych dokumentów są dostępne tutaj – kliknij.

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce na terenie Zakładu Utylizacyjnego, w którym można oddać różnego rodzaju odpady. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska usługa ta jest bezpłatna.

Poniżej przedstawiamy odpady, które są przyjmowane od mieszkańców gminy Gdańsk, pod warunkiem ich posegregowania, bez limitów wagowych:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. tworzywo sztuczne,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. metale,
 6. odpady zielone,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 10. chemikalia,
 11. zużyte opony,
 12. przeterminowane leki,
 13. termometry rtęciowe,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe, za wyjątkiem papy i materiałów izolacyjnych (np. styropianu), w ilości do 2 Mg na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości. Nadwyżka ponad ten limit jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. Materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian itp.) oraz papa przyjmowane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. (cennik)
 15. Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym

Uwaga! Bezpłatne przekazywanie odpadów możliwe jest w ilościach adekwatnych do „potencjału” gospodarstwa domowego. Osoba, która będzie chciała przekazać wyraźnie większe ilości odpadów, sugerujące ich produkcję w wyniki działalności gospodarczej, będzie obciążona opłatą.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców wszystkich gmin obsługiwanych przez Zakład bezpłatnie. Zgodnie z przepisami mieszkańcy spoza Gdańska nie mogą zwracać elektroodpadów po częściowym demontażu.

Gdzie jeszcze można oddać sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • każdy sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego  przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego,
 • każdy dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
 • dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
 • każdy dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego, którego powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm,
 • Każdy mieszkaniec Gdańska może nieodpłatnie oddać zużyte baterie oraz kompletne elektroodpady podczas odbywającej się cyklicznie – 3 razy do roku objazdowej zbiórki  odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanej przez Gdańskie Usługi Komunalne.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00
Odpady niebezpieczne Pon – Pt  | 7:00 – 15:00
Kontener na odpady niebezpieczne dla osób fizycznych
Pon – Nd | całodobowo

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

pszok

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne, czyli m.in.: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki czy stosowane w domu środki dezynfekcyjne zagrażają środowisku oraz zdrowiu ludzi. Dlatego też konieczne jest ich odpowiedzialne usuwanie i unieszkodliwianie. Oddając odpady niebezpieczne do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku mamy gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w należyty sposób, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Odpady niebezpieczne zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Są to m.in.:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka, lodówki, telewizory, komputery itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Kontener zewnętrzny na parkingu dla gości

Zakład Utylizacyjny udostępnia też kontener na odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), usytuowany na parkingu dla gości, przy bramie wjazdowej (mapa) do administracji. Kontener jest dostępny dla osób fizycznych przez cały tydzień. Warto z niego skorzystać w przypadku pozbywanie się odpadów w mniejszych ilościach. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu każdy mieszkaniec może przywieźć odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny bez konieczności wjeżdżania na teren Zakładu.

Kontener dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Prosimy mieszkańców przywożących odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o zgłoszenie się do pracownika ochrony (budynek obok bramy nr 4), który poinformuje o miejscu złożenia odpadów.

Podstawowych informacji udziela całodobowa ochrona Zakładu znajdująca się w budynku przy głównym wjeździe (mapa). Proszę kierować się z parkingu dla gości do oznaczonego wejścia dla pieszych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 326 01 28 (poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00).

W związku z pandemią koronawirusa prosimy o dokonywanie płatności za pomocą terminalu płatniczego.   

Skip to content