Dla mieszkańców

Usługi na terenie Zakładu

Zadbajmy wspólnie o odpowiedzialnie postępowanie z odpadami

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku przyjmuje od mieszkańców różnego rodzaju odpady, w tym wiele bez dodatkowych opłat. Są one ewidencjonowane i dokładnie zabezpieczane, a następnie trafiają do zewnętrznych, specjalistycznych zakładów, które zajmą się ich utylizującą, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Dzięki temu dbasz o środowisko i masz gwarancję, że Twoje odpady zostaną zagospodarowane w bezpieczny i odpowiedni sposób.

Regulamin usług, cennik oraz wzory podstawowych dokumentów są dostępne tutaj – kliknij.

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce na terenie Zakładu Utylizacyjnego, w którym można oddać różnego rodzaju odpady. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska usługa ta jest bezpłatna.

Poniżej przedstawiamy odpady, które są przyjmowane od mieszkańców gminy Gdańsk, pod warunkiem ich posegregowania, bez limitów wagowych:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. tworzywo sztuczne,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. metale,
 6. odpady zielone,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 10. chemikalia,
 11. zużyte opony,
 12. przeterminowane leki,
 13. termometry rtęciowe,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe, za wyjątkiem papy i materiałów izolacyjnych (np. styropianu), w ilości do 2 Mg na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości. Nadwyżka ponad ten limit jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. Materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian itp.) oraz papa przyjmowane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. (cennik)

    15. Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców wszystkich gmin obsługiwanych przez Zakład bezpłatnie, z tym rozróżnieniem, że zgodnie z przepisami mieszkańcy spoza Gdańska nie mogą zwracać elektroodpadów po częściowym demontażu.

Uwaga! Bezpłatne przekazywanie odpadów możliwe jest w ilościach adekwatnych do „potencjału” gospodarstwa domowego. Osoba, która będzie chciała przekazać wyraźnie większe ilości odpadów, sugerujące ich produkcję w wyniki działalności gospodarczej, będzie obciążona opłatą.

Pozostałe odpady, z wyjątkiem odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i resztkowe, które odbiera z nieruchomości gmina) oraz odpadów wymienionych powyżej, przyjmowane są na zasadach zgodnych z Regulaminem usług i obowiązującymi przepisami (cennik).

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00
Kontener na odpady niebezpieczne dla osób fizycznych
Pon – Nd | całodobowo

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

pszok

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne, czyli m.in.: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki czy stosowane w domu środki dezynfekcyjne zagrażają środowisku oraz zdrowiu ludzi. Dlatego też konieczne jest ich odpowiedzialne usuwanie i unieszkodliwianie. Oddając odpady niebezpieczne do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku mamy gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w należyty sposób, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Odpady niebezpieczne zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Są to m.in.:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka, lodówki, telewizory, komputery itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Odpady niebezpieczne można oddać do magazynu znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Są one przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonym magazynie. Po zebraniu odpowiedniej partii, odpady wysyłane są do utylizacji lub zagospodarowania do specjalistycznych zakładów w Polsce.

Magazyn odpadów niebezpiecznych otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Kontener zewnętrzny na parkingu dla gości

Zakład Utylizacyjny udostępnia też kontener na odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), usytuowany na parkingu dla gości, przy bramie wjazdowej (mapa) do administracji. Kontener jest dostępny dla osób fizycznych przez cały tydzień. Warto z niego skorzystać w przypadku pozbywanie się odpadów w mniejszych ilościach. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu każdy mieszkaniec może przywieźć odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny bez konieczności wjeżdżania na teren Zakładu.

Kontener dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Prosimy mieszkańców przywożących odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o zgłoszenie się do pracownika ochrony (budynek obok bramy nr 4), który poinformuje o miejscu złożenia odpadów.

Podstawowych informacji udziela całodobowa ochrona Zakładu znajdująca się w budynku przy głównym wjeździe (mapa). Proszę kierować się z parkingu dla gości do oznaczonego wejścia dla pieszych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 326 01 28 (poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00).