Dla mieszkańców

Selektywna zbiórka surowców wtórnych

System segregowania odpadów w Gdańsku oparty jest o dwa rozwiązania: segregację obowiązkową (odpady suche, mokre, a także od 1 lipca 2016 r. szkło) oraz dobrowolną selektywną zbiórkę (makulatura, tworzywo sztuczne i dodatkowe pojemniki na szkło zlokalizowane przede wszystkim w ogólnodostępnych miejscach publicznych).

Selektywną zbiórkę surowców od września 2017 roku prowadzi spółka Gdańskie Usługi Komunalne na zlecenie władz miejskich wypełniając zadania własne gminy. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska nieodpłatnie udostępniane są pojemniki do segregacji szkła, makulatury i tworzyw sztucznych. Obsługa pojemników (ich opróżnianie oraz utrzymanie) nie wiąże się również z żadnymi kosztami dla mieszkańców.

Korzystanie z pojemników jest  dla mieszkańców dobrowolne. Niemniej zachęcamy gorąco do tego typu segregacji odpadów surowcowych, która zapewnia najlepszą jakość surowców i ich najefektywniejsze wykorzystanie. Umożliwia to też gminie osiąganie bardzo ambitnych poziomów odzysku surowców wtórnych, wynikających z przepisów gospodarki odpadami i świadczy o naszym odpowiedzialnym podejściu do kwestii ochrony środowiska.
Również z tego względu miasto Gdańsk wprowadziło od 1 lipca 2016 r. obowiązkową segregację szkła.

 

Segregacja odpadów „u źródła” oparta jest na systemie trzypojemnikowym, w skład którego wchodzą:

  • pojemnik na tworzywa sztuczne (żółty),
  • pojemnik na makulaturę (niebieski),
  • pojemnik na szkło (zielony).

Informacje na temat zbiórki odpadów i zasad segregowania w Gdańsku dostępne są również na stronie internetowej: www.guk.gda.pl oraz czystemiasto.gdansk.pl.