Dla mieszkańców

Selektywna zbiórka surowców wtórnych

System segregowania odpadów w Gdańsku oparty jest o dwa rozwiązania: segregację obowiązkową (odpady suche, mokre, a także od 1 lipca 2016 r. szkło) oraz dobrowolną selektywną zbiórkę (makulatura, tworzywo sztuczne i dodatkowe pojemniki na szkło zlokalizowane przede wszystkim w ogólnodostępnych miejscach publicznych).

Selektywną zbiórkę surowców prowadzi Zakład na zlecenie władz miejskich w oparciu o Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, wypełniając zadania własne gminy. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska Zakład nieodpłatnie udostępnia pojemniki do segregacji szkła, makulatury i tworzyw sztucznych. Obsługa pojemników (ich opróżnianie oraz utrzymanie) nie wiąże się również z żadnymi kosztami dla mieszkańców.

Korzystanie z pojemników jest  dla mieszkańców dobrowolne. Niemniej zachęcamy gorąco do tego typu segregacji odpadów surowcowych, która zapewnia najlepszą jakość surowców i ich najefektywniejsze wykorzystanie. Umożliwia to też gminie osiąganie bardzo ambitnych poziomów odzysku surowców wtórnych, wynikających z przepisów gospodarki odpadami i świadczy o naszym odpowiedzialnym podejściu do kwestii ochrony środowiska.
Również z tego względu miasto Gdańsk wprowadza od 1 lipca 2016 r. obowiązkową segregację szkła.

 

Segregacja odpadów „u źródła” oparta jest na systemie trzypojemnikowym, w skład którego wchodzą:

  • pojemnik na tworzywa sztuczne (żółty),
  • pojemnik na makulaturę (niebieski),
  • pojemnik na szkło (zielony).

Informacje na temat zbiórki odpadów i zasad segregowania w Gdańsku dostępne są również na stronie internetowej: czystemiasto.gdansk.pl.