Dla mieszkańców

Kto odbiera odpady suche/mokre?

Na terenie Gdańska odbiór odpadów komunalnych „suchych”, „mokrych” a także „zmieszanych” koordynuje Zarząd Dróg i Zieleni, który służy Państwu pomocą w przypadku dodatkowych pytań. Oczywiście, ostatecznie te odpady trafiają do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Jednocześnie też Zakład odpowiada w mieście za tzw. dobrowolną dla mieszkańców selektywną zbiórkę, czyli bezpłatne udostępnianie i opróżnianie kolorowych pojemników na surowce wtórne (makulatura, tworzywo sztuczne, szkło).

Warto podkreślić, że od 1 lipca 2016 r. segregowanie szkła stało się obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców Gdańska.

Poniższy schemat wyjaśnia w bardzo uproszczony sposób co się dzieje z odpadami bytowymi, które trafiają do Zakładu Utylizacyjnego. Praca całej instalacji nastawiona jest przede wszystkim na jeden cel: jak największy odzysk surowców wtórnych oraz produkcja kompostu z odpadów biodegradowalnych.

infografika_4b