Sprzedaż surowców i produktów

Zostań partnerem ZU

Nasz Zakład, największy RIPOK w regionie północnym, eksploatator sortowni odpadów suchych i zmieszanych oraz operator selektywnej zbiórki odpadów surowcowy „u źródła” w gminie Gdańsk oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców wtórnych.

Oferowane przez nas surowce i produkty pochodzą z systemu selektywnej zbiórki „u źródła” oraz z procesu pozyskania ich w sortowni i innych instalacjach służących odzyskowi odpadów.

 śmieci