Udany debiut Smart Metropolia Eko Forum

W dniach 23-24 listopada 2016 odbyła się piąta już edycja Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia, ale pierwsza jego nowej "środowiskowej" odsłony. Zakład Utylizacyjny był partnerem merytorycznym…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
„Gdańska Kultura Segregacji” – nowa kampania edukacyjna Zakładu Utylizacyjnego

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ogłosił nową inicjatywę na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie tego, jak lepiej segregować odpady, bardziej efektywnie,z większą korzyścią dla środowiska.…

Edukacja ekologiczna | Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska | Zaangażowanie społeczne
Zapraszamy na Smart Metropolia Eko Forum

Jak wdrożyć pakiet “Zero Waste for Europe” w polskich realiach? Jakie będą nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? Czy uda się wypełnić unijne zobowiązania dot.…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
Rozpoczął się cykl spotkań z Radami Dzielnic

Zakład Utylizacyjny rozpoczął cykl spotkań informacyjnych z Radami Dzielnic Gdańska. Spotkania poświęcone są głównie działalności spółki w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych oraz planów budowy spalarni…

Ochrona środowiska | Zaangażowanie społeczne
Dezodoryzacja placu dojrzewania kompostu

Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości zapachowych to dla nas zadania priorytetowe. Dezodoryzacja pryzm kompostowych to jeden z elementów tych działań, ale nie jedyny. 2-hektarowy plac…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
Rekultywacja nieczynnej kwatery – zobacz efekty

Rekultywacja nieczynnej od 2010 roku kwatery, gdzie deponowane były odpady od 1972 roku, powoli dobiega końca. Jednocześnie warto pamiętać, że nie jest to praca wykonana…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
Badania geotechniczne na placu dojrzewania kompostu

Spółka konsekwentnie realizuje kolejne zadania w ramach przygotowań do budowy nowej, hermetycznej kompostowni, która znacząco ograniczy uciążliwość zapachową.

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
Zakład przeszedł kontrolę WIOŚ

Protokół z kontroli nie odnotował żadnych naruszeń ani wykroczeń. To zwiększona uciążliwość zapachowa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i związane z nią skargi mieszkańców kierowane do…

Ochrona środowiska
Ćwiczenia ze strażą, szkolenia, procedury – czyli przygotowanie Zakładu do pożaru

Nasza załoga oraz infrastruktura muszą być przygotowane do sytuacji kryzysowych, przede wszystkim zaprószenia ognia. Pożar w takiej instalacji jaką dysponujemy lub też na składowisku to…

Ochrona środowiska