Przywrócenie pracy biofiltra

Informujemy o przywróceniu pracy uszkodzonej w wyniku pożaru w dniu 18 listopada instalacji do odprowadzania powietrza z budynku kompostowni tunelowej.

Gospodarka odpadami
Pożar – Awaria biofiltra

Dyrekcja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. informuję, iż z powodu pożaru materiału strukturalnego usytuowanego przy obiekcie kompostowni, awarii uległa instalacja biofiltra.

Gospodarka odpadami
Zgłoszenie nadużycia

Jako spółka komunalna, działająca w obrocie gospodarczym, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami odnoszącymi się do prowadzenia…

Gospodarka odpadami
Prace związane z rozbudową systemu odgazowania

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Gdańska, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o w Gdańsku dążąc do zminimalizowania uciążliwości zapachowych informuje o rozpoczęciu planowanych wcześniej prac związanych z rozbudową…

Gospodarka odpadami